RUEN

Development
Horizons

97.6
million tonnes of coal.
Balance Reserves
7.1
million tonnes of coal.
2023 Production Volume
650
Jobs